Προφίλ

 

Το γραφείο μας στελεχώνεται από επαγγελματίες μηχανικούς με γνώση των σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων, καθώς και πλήρη γνώση της νομοθεσίας για σύσταση και εκπόνηση οικοδομικών έργων.

 

Βλαχάκης Ιωάννης

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός

Ζωγραφάκη Φιλοθέη

Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ο Ιωάννης Βλαχάκης έλαβε το πρώτο του πτυχίο από το Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Τ.Ε.Ι.) Κρήτης στο τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων το 2008. Συνέχισε τις σπουδές του στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Liverpool της Αγγλίας, αποφοιτώντας με αριστείο (First Class Honours Degree in Civil and Structural Engineering MEng) ως Διπλωματούχος Πολιτικός και Δομοστατικός Μηχανικός το 2012. Εν τω μεταξύ, εργάστηκε σε διάφορες κατασκευαστικές εταιρείες συμμετέχοντας στην εκπόνηση στατικών μελετών, οδοποιίας καθώς και στην επίβλεψη εργοταξίου. Από το 2012 αποτελεί μέλος του τεχνικού μας γραφείου και ασκεί το επάγγελμα του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) με Αρ. Μητρώου 134199 και μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (Σ.Π.Μ.Ε.) με Αρ. Μητρώου 25389.

Η Φιλοθέη Ζωγραφάκη σπούδασε στο τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων του Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης, όπου και αποφοίτησε το 2008. Είναι μέλος του τεχνικού μας γραφείου από το 2010 και ασκεί το επάγγελμα του Πτυχιούχου Πολιτικού Μηχανικού Δομικών Έργων Τ.Ε. Από το 2008 έως το 2011 εργάστηκε ως εξωτερικός συνεργάτης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. σε κατασκευαστική εταιρεία και τεχνικά γραφεία του Ρεθύμνου. Είναι μέλος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. (Επαγγελματικής και Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών) από το 2008 με Αρ. Μητρώου 42893. Επίσης είναι εγγεγραμμένη στο Τ.Ε.Ε. (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας) στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών με Αρ. Τ.Ε.Ε. 12596 και Ενεργειακός Επιθεωρητής με Αρ. Μητρώου 9423.

Αξού 1, 74100 Ρέθυμνο Κρήτης

(+30) 2831501059

info@stereosis.gr

stereosis.gr  ©  2013 - 2014

Managed by NGS Tech

Developed by